Tervetuloa Unikirjaan

torstai, maaliskuu 17, 2011

Unikirja kertoo, että unia on perinteisesti käytetty parantamiseen, ohjaukseen ja inspiraatioiden lähteenä. Jotkut alkuperäisamerikkalaiset heimot suhtautuivat uniin merkkeinä siirtymäriittiin tai esim. paastoon siirtymisestä. Unikirja ottaa oppia myös unien asiantuntijoilta.

1900-luvulla Sigmund Freud ja Carl Jung määrittivät unet tietoisen ja alitajunnan vuorovaikutukseksi. Heidän mukaansa alitajunta on unen takana vallitseva hallitseva voima, ja unissa alitajunta välittää tietoa tietoisuudelle. Freudin mukaan tietoinen minä sensuroi alitajunnan lähettämiä viestejä, mutta Jungin mukaan unissa toimii erilainen kieli kuin mitä tietoisessa maailmassa. Tätä kieltä hän on verrannut runouteen. Kun kieltä ymmärtää, osaa nähdä myös unen taustalla olevan merkityksen. Näihin näkemyksiin myös Unikirja tukee tietonsa.

Fritz Perls esitteli teoriansa unien luonteesta osana Gestalt-terapiaa. Unet ovat heijastuksia asioista ja tunteista, joita henkilö on jättänyt huomiotta, hylännyt tai tukahduttanut. Jung väitti, että jokainen ihminen unessa edustaa osaa unennäkijässä. Tätä hän kutsui subjektiiviseksi lähtökohdaksi unien tulkinnassa.  Perls laajentaa Jungin tulkintaa ja pitää omassa teoriassaan, jopa elottomia esineitä unennäkijän peilikuvina. Tällöin esimerkiksi unessa nähdyn talon kuvaileminen tarkoittaa samaa kuin henkilö kuvaisi omaa persoonallisuuttaan tietystä näkökulmasta.

Unikirja toivottaa sinut tervetulleeksi unien maailmaan!

Vastaa